BIS Agency produkuje filmy dokumentalne oraz mniejsze produkcje filmowe i telewizyjne.

Filmy dokumentalne są tworzone pod marką Warsaw Film Precision i dotychczas powstały między innymi „Polscy Habsburgowie”, „Pan Kapitan” i „Wołyń - 70 lat od rzezi”. Od kilku lat trwają zdjęcia do dużego filmu na temat polskich sił zbrojnych na Zachodzie opowiedzianego na kanwie losów żołnierzy 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.