BIS Agency to zaufany doradca tworzący kompleksowe i efektywne rozwiązania w obszarze komunikowania.
Tak określamy siebie i tak jesteśmy traktowani przez naszych klientów. Spotykając się z różnorodnymi wyzwaniami stale opracowujemy nowe rozwiązania. Kreatywne. Innowacyjne. Skuteczne.

Na każdym etapie działania Klient jest naszym partnerem. Kładziemy nacisk na jak najbliższą współpracę ponieważ chcemy, by wypracowane rozwiązania zostały przyjęte i wdrożone z pełnym przekonaniem co do ich efektywności.

  • Audyt komunikacyjny — diagnozowanie i w razie potrzeby usprawnianie procedur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Gwarantujemy nadzór i pomoc we wdrażaniu wspólnie wypracowanych rozwiązań.

  • Doradztwo strategiczne — opracowanie strategii w obszarze mediów i komunikacji oraz nadzór jej implementacji. Relacje z mediami są dziś kluczowe dla rozpowszechniania pożądanego wizerunku, zaś skuteczne funkcjonowanie firmy jest determinowane w istotnym stopniu przez spersonalizowaną strategię komunikacji. Doradztwo BIS Agency w tym zakresie zapewnia świeże spojrzenie z zewnątrz.

  • Komunikacja w kryzysie — zaskoczenie sytuacją kryzysową, może być preludium do upadku firmy. W BIS Agency reagujemy w porę. Nie lekceważymy potencjalnych zagrożeń/sytuacji, przewidując scenariusze wydarzeń. Zaczerpnięte z medycyny twierdzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” ma tu pełne zastosowanie. Opracowujemy plany zapobiegania, wymiernie redukując prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej.

  • Kampanie społeczne — wykorzystujemy nasz potencjał pracując przy projektach niekomercyjnych. Wspieramy podmioty sektora pozarządowego w kampaniach poruszających ważne zagadnienia. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem zawsze, gdy uznamy, że zostaną one wykorzystane w użytecznym społecznie celu.

  • Zarządzanie reputacją — nie da się w 100% kontrolować, jak postrzegają Cię inni – klienci, konkurenci, pracownicy.. Każdemu potrzeba kogoś, kto z zewnątrz, obiektywnie oceni jego wizerunek, podpowie co poprawić a czego unikać. Jesteśmy zwolennikami rozwiązań dających pełniejszą kontrolę nad reputacją – szybkich i konkretnych.

  • Szkolenia medialne — nie wystarczy mieć rację – trzeba jeszcze umieć przekonać do niej odbiorców. Dzięki umiejętnościom nabytym w trakcie indywidualnego szkolenia medialnego zarówno wystąpienia publiczne jak i kontakt z dziennikarzami przestaną być przykrą, stresującą koniecznością, stając się kolejnymi okazjami do komunikowania istotnych treści.
    Nie mamy standardowego programu szkolenia, a tylko gotowe moduły. Za każdym razem program jest przygotowywany od nowa – po dokładnym zbadaniu potrzeb i słabych stron szkolonej osoby lub grupy osób.

Jesteśmy przewidujący. Bierzemy pod uwagę zarówno natychmiastowe efekty proponowanych rozwiązań jak również ich długofalowe skutki. Czujemy się odpowiedzialni na naszą pracę także po wygaśnięciu umowy, dlatego rekomendujemy wyłącznie te rozwiązania, których słuszności i skuteczności jesteśmy pewni.